Kontakt:
DERA - Celní služby
Jarníkova 1891/15
148 00 Praha 4

Mobil: 723 531 831
Telefon: 271 912 181
Email: radovavera@seznam.cz

IČO: 44854382

Vykazování údajů pro Intrastat-CZ

Intrastat-CZ je evidenční a statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat-CZ jsou dána ustanovením předpisů EU, která jso pro ČR upravena celním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou k němu.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat-CZ se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí při přijetí nebo odeslání zboží (v hodnotě dané vyhláškou o statistice dováženého a vyváženého zboží), o němž je třeba uvádět údaje do výkazu Intrastat-CZ.

Výkaz může za firmu vyplnit jiný subjekt jako její zástupce.

Celní služby

Zpracování dokumentů

Ceny jsou stanovovány individuálně při osobním jednání.

 
DERA - Celní služby, Jarníkova 1891/15, 148 00 Praha 4, radovavera@seznam.cz