Kontakt:
DERA - Celní služby
Jarníkova 1891/15
148 00 Praha 4

Mobil: 723 531 831
Telefon: 271 912 181
Email: radovavera@seznam.cz

IČO: 44854382

O společnosti DERA

Společnost DERA vznikla v roce 1996 a pro své klienty zajišťuje kompletní celní služby (t.j. odbavení kusových, kamionových i kontejnerových dovozů a vývozů), a zastupování v celním, správním a daňovém řízení.

Od 1. února 2007 zahájila Česká republika provoz nového informačního systému e-Vývoz - Export Control System (ECS). Ten má v rámci EU zajistit mezi všemi národními celními úřady rychlou elektronickou výměnu informací o vývozu a výstupu zboží do třetích zemí.

Poskytujeme taktéž kompletní zpracování evidence Intrastat, což je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží (v hodnotě dané vyhláškou o statistice dováženého a vyváženého zboží), o němž je třeba uvádět údaje do výkazu Intrastat.

 
DERA - Celní služby, Jarníkova 1891/15, 148 00 Praha 4, radovavera@seznam.cz